Noodopvang voor vluchtelingen, Stip helpt mee

We hebben allemaal de beelden van grote vluchtelingenstromen die Europa bereiken op ons netvlies staan. Ook in Nederland komen dagelijks honderden vluchtelingen het land binnen. Op Heumensoord worden 3000 vluchtelingen opgevangen. Het gaat om een tijdelijke noodopvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), tot uiterlijk 1 juni 2016. De verwachting is dat de vluchtelingen vaak een beperkte tijd in de noodopvang zullen verblijven.

Wat kunt u doen voor vluchtelingen?

Veel mensen en organisaties uit Nijmegen en omgeving willen graag iets doen voor de vluchtelingen. Een goede lokale coördinatie van vrijwilligers is noodzakelijk. Stip Nijmegen werkt daarom samen om aanbod van vrijwilligers en initiatieven voor de vluchtelingen te coördineren.

Partners zijn: COA, het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk Oost Nederland, de Vrijwilligerscentrale Nijmegen en Welcome to Nijmegen.

laatste nieuws